ماشین آلات جدایی شیشه های شکسته

رکورد کامپوند ایران شکسته شد - فارس - روزنامه وطن امروز | شماره :3420 | تاریخ 1400/11/17

صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت بزرگ‌ترین صنعت در ایران است. هم‌اکنون ایران با ساخت ۱٬۳۹۵٬۴۲۱ دستگاه خودرو و ۳۵٬۹۰۱ دستگاه خودروی تجاری (در سال ۲۰۰۹) ۱۸مین خودروساز جهان و بزرگترین خودروساز خاورمیانه است.سیاست‌های اقتصادی هیالمار ... آن توافق تجاری، شوروی مواد خام مورد نیاز آلمان را در ازای فناوری، ماشین آلات صنعتی و تسلیحات جنگی تأمین می‌کرد. ... شکسته شدن شیشه مغازه یهودیان ...

بیشتر