خرد کردن ماشین آلات هند

رئیس جمهور: سهم ما در بازار روسیه حتما می‌تواند ارتقاء - روزنامه وطن امروز | شماره :3410 | تاریخ 1400/11/5

پاکستان و هند ... مسکن، تامین ماشین آلات و مسائل ... مقاومتی ، مشخص کردن سهم هر دستگاه و زمان بندی آن، رصد و ...وی در ادامه افزود: با توجه به مسدود شدن بسیاری از را‌ه‌های زمینی و گرفتار شدن 130 روستا در محاصره سیل، با استقرار ادوات و ماشین‌ آلات سنگین در منطقه، بیش از 90 درصد مسیرهای دسترسی به روستا‌ها و ...

بیشتر